Student theses

Sara Andersson: Hospitalsverksamhet i brytningstid: En undersökning av de fattiga i hospitalsförteckningar, ansökningsbrev samt sysslomannaförslag i några svenska städers hospital under 1700-talet”. Master thesis, Uppsala University, 2012. (Read thesis)

Paul Borenberg, “Servants: Power, Status and Opportunity in 18th Century Stockholm”. Master thesis Uppsala university, 2014. (Read thesis)

Jenny Grandin, "'That she looks after my croft, for which I will give my faithful heart': Military service, marriage and local community in early eighteenth century Sweden". Master thesis Uppsala university, 2014. (Read thesis)

Jezzica Israelsson, ”Spinnhus och lösdriveri: Lösdriveriets betydelse för inrättandet av spinnhus i Sverige mellan 1698 och 1739” B-uppsats, Uppsala university, 2013.

Jessica Karlsson, “‘God! Let me not waste a moment of This year’An Intersectional Perspective on the Practices of Time-use in Gentry Women’s Households in Sweden 1793 to 1839”. Master thesis, Uppsala university 2013. (Read thesis)

Hedvig Widmalm, ”Hem och hushåll: synen på genus och ekonomi i Sverige 1770 –1790”. Master thesis, Uppsala university, 2013. (Read thesis)

Last modified: 2021-11-25