Publications - Gender and Work

2023

Ling, Sofia, "Gender and Work – ett digitaliseringsprojekt" (pdf), Spaning, 2023, No 38-39, pp. 56-57.

Ågren, Maria, "Households", The Whole Economy: Work and Gender in Early Modern Europe (eds) Catriona MacLeod, Alexandra Shepard & Maria Ågren, Cambridge University Press, pp. 26-52

Ågren, Maria, "Teamwork och teknologi: Projektet Genus och arbete som exempel på kollektivt vetenskapligt arbete", Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 2021-2022, vol. 44, Uppsala, pp. 19-30.

Ågren, Maria, “Women and Work”, in Gender and Divorce in Comparative Perspective 1600-1900: And They Did Not Live Happily Ever After (eds.) Andrea Griesebner, Evdoxios Doxiadis, London.

2022

Miettinen, Riikka; Lindström, Jonas, “Survival in a Hostile Agrarian Regime: Landless and Semi-Landless Households in Seventeenth-Century Sweden and Finland” in Landless Households in Rural Europe, 1600-1900 (eds.) Christine Fertig, Richard Paping & Henry French, Martlesham, p. 196-219

Ågren, Maria, “Att tilltala överheten: Suppliker som kulturarv och källa till kunskap” in Årsbok för Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, p. 185-

Ågren, Maria, “Review of Marianne Vasara-Aaltonen, Learning Law and Travelling Europe: Study Journeys and the Developing Swedish Legal Profession”, English Historical Review, Oxford.

Ågren, Maria, “The Pawn woman: A lost female occupation” in To Take Us Lands Away: Essays in Honour of Margaret R. Hunt, (eds.) Astrid Wendel-Hansen, Katarina Nordström & Francisca Hoyer, Uppsala.

2021

Karin Hassan Jansson, "Kvinnfolk, karlar och könskategorier: Ord och mening i det tidigmoderna Sverige" ["Womenfolk, farmhands and gender categories: Significant words in early modern Sweden"], Historisk tidskrift (S), 2021, Vol. 141, no 3, p. 409-442.

Jonas Lindström, "The economic network of an eighteenth-century clergyman", The Journal of Religious History, Literature and Culture, 2021, Vol. 6, no 2, p. 65-84.

Linda Oja, "Bergslagens hjärtefrågor speglade i 1700-talets suppliker", Bergslagshistoria 2021.

2020

Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880, (red.) Jonas Lindström (Opuscula). Med kapitlen:

1 Varför fånga verb? En fråga om validitet (Jonas Lindström)
2 Platsen, tiden, människorna (Jonas Lindström, Örjan Kardell & Marie Ulväng)
3 Ortsbeskrivningar  (Karin Hassan Jansson, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth & Jonas Lindström)
4 Mantalslängder och mantalsuppgifter (Benny Jacobsson, Karin Hassan Jansson & Sarah Vorminder)
5 Räkenskaper (Jonas Lindström & Benny Jacobsson)
6 Domböcker (Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren)
7 Supplikmål till länsstyrelsen (Jezzica Israelsson)
8 Egodokument (Carl Mikael Carlsson, Benny Jacobsson & Caroline Lindroth)
9 Fantastiska verb och hur man kan använda dem (Maria Ågren)

Lindroth, Caroline, "Nya perspektiv på Bergslagens arbete", Bergslagshistoria, Vol. 32, pp. 5-30.

Linda Oja, Kärt besvär. Vägledning till supplikmaterial i myndighetsarkiven. Landsarkivets i Uppsala småskrifter nr 11.

Linda Oja, "Att tillgängliggöra supplikmaterial", Historisk tidskrift (Stockholm), Vol. 140, no. 4, pp. 771-773.

Maria Ågren, The Family Economy, i Edward Behrend-Martinez (red), A Cultural History of Marriage: Volume 4: In the Age of Enlightenment (Bloomsbury).

Maria Ågren, At the Intersection of Labour History and Digital Humanities: What Vaguely Described Work Can Tell Us about Labour Relations in the Past. Joseph C. Miller Memorial Lecture Series; 2, (EB-Verlag).

Maria Ågren, Lower State Servants and Home Office Work, i Joachim Eibach & Margareth Lanzinger (red.), The Domestic Sphere in Europe (16th to 19th century) (Routledge).

Maria Ågren, Service, help and delegation: Labor relations in the past, i Jeannine Bischoff (red), Beyond Slavery and Freedom: Bonn Centre for Slavery and Dependence Studies Publications, (EB-Verlag).

2019

Christoffer Åhlman, Mötet med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet, Uppsala (diss).

Jonas Lindström, Labouring poor in early modern Sweden?: Crofters and lodgers in Västmanland in the 17th century, Scandinavian Journal of History, 44:4.

2018

Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström, Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet (Natur och Kultur)

Maria Ågren, "The Complexities of Work: Analyzing Men's and Women's Work in the Early Modern World with the Verb-Oriented Method", in Raffaella Sarti, Anna Bellavitis, and Manuela Martini (eds.), What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present, (Berghahns)

Maria Ågren, 'Efterord' in Kvinnors flit och slit: Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering, (eds.) Fredrik Sandgren, Uppsala, Department of History, pp. 149-159

Maria Ågren, "The Family Economy", in Edward Behrend-Martinez (ed.), A Cultural History of Marriage in the Age of Enlightenment (Bloomsbury)

Maria Ågren, "Making Her Turn Around: the Verb-Oriented Method, the Two-supporter Model, and the Focus on Practice", Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal, vol. 13, no. 1.

Maria Ågren, "Providing Security For Others: Swedish women in early modern credit networks", in Elise Dermineur (ed.), Women and Credit in Pre-Industrial Europe (Brepols)

2017

Jonas Lindström, "Vad gjorde de obesuttna? En verbinriktad studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av databasen GaW"

Jonas Lindström & Karin Hassan Jansson, Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter, Historisk tidskrift 2017:3

Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobssson & Maria Ågren, "Mistress or maid: The structure of women’s work in Sweden, 1550–1800", Continuity and Change 32:2

Jonas Lindström & Jan Mispelaere, “Interdependent living: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century”, The History of the Family 22:1

Jonas Lindström & Maria Ågren, "Forskningsprojektet Gender and Work", Arkiv: En tidskrift om arkivets alla aspekter 2017:3.

Tomas Wilkinson, Jonas Lindström and Anders Brun: “Neural Ctrl-F: Segmentation-free query-by-string word spotting in handwritten manuscript collections”, International Conference on Computer Vision 2017

Maria Ågren, “Från verb till vetande: Strukturer i det förmoderna arbetslivet”, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsskrift / [ed] Anna Forsling, Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien , 2017

Maria Ågren, The State as Master: Gender and work in an urban environment, 1650-1780 (Manchester University Press)

Maria Ågren (ed.), Making a living, making a difference: Gender and work in early modern European society (Oxford University Press)

2016

Rosemarie Fiebranz, "Adelskvinnan och hälsingebonden. Två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas", i Personhistorisk Tidskrift, vol. 112, no. 2, pp. 121-144.

Jonas Lindström, 'Om en snäll man - och om tusentals andra: Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige', Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala: Årsbok 2014

Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750. (Stockholm: Stockholmia)

Eva Pettersson, Spelling Normalisation and Linguistic Analysis of Historical Text for Information Extraction (Diss., Uppsala University)

Eva Pettersson, Jonas Lindström, Benny Jacobsson & Rosemarie Fiebranz, 'HistSearch – Implementation and evaluation of a web-based tool for automatic information extraction from historical text', Proceedings of the 3rd HistoInformatics Workshop, Krakow, Poland, 11 July 2016

Maria Ågren, "Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640—1830, eds. Deborah Simonton and Anne Montenach, Routledge 2013, 271 pp.; Luxury and Gender in European Towns, 1700—1914, eds. Deborah Simonton, Marjo Kaartinen and Anne Montenach, Routledge 2015, 275 pp.", review in L'Homme, Vol. 27.

Maria Ågren, 'Hur försörjde sig kvinnor och män', Släktforskarnas årsbok 2016.

Maria Ågren (Ed.) Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society (Oxford University Press, December 2016)

2015

Jonas Lindström & Jan Mispelaere, ‘Vad fick 1600-talets arbetare i lön?’ Historisk Tidskrift 2015:3.

Jan Mispelaere & Jonas Lindström,  ‘En plats att leva på: Geografisk rörlighet och social position i det gamla bondesamhället’ Scandia, 81(2): 71-97.

Linda Oja, ’Childcare and Gender in Sweden c. 1600–1800’, Gender and History 27:1.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre,, ’Ranking relevant verb phrases extracted from historical text’, Proceedings of the 9th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Beijing, China, July 30, 2015.

Eva Pettersson & Joakim Nivre, ’Improving verb phrase extraction from historical text by use of verb valency frames’, Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2015).

Christopher Pihl, ‘Gender, labour, and state formation in sixteenth-century Sweden’, Historical Journal 58:3.

2014

Erik Lindberg & Sofia Ling, ‘“Spanska” citroner till salu: Om kvinnors handlingsutrymme på fruktmarknaden i 1700-talets Stockholm’, Historisk Tidskrift, 134:1, 3-30.

Jonas Lindström and Maria Ågren, "Peering into darkness":: The uses and usefulness of language technology to the Gender & Work project’, conference paper, The fifth Swedish language technology conference, Uppsala 13 November 2014.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre, ’Verb phrase extraction in a historical context’, The First Swedish National SWE-CLARIN Workshop at the Swedish Language Technology Conference (SLTC) 2014.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre, ’A multilingual evaluation of three spelling normalisation methods for historical text, Proceedings of the 8th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH),Gothenburg, Sweden, April 26 2014.

Christopher Pihl & Maria Ågren, ‘Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien’, Historisk Tidskrift, 134:2, 170-190.

Maria Ågren, ‘Another process of state formation: Swedish customs officials, their work and households’, Cultural & Social History 11:1.

Maria Ågren, ‘Emissaries, allies, accomplices and enemies. Married women's work in early modern Sweden’, Urban History 41:3.

2013

Elisabeth Gräslund Berg et al., ‘Praktiker som gör skillnad. Om den verb-orienterade metoden’, Historisk Tidskrift, vol. 133, no 3, pp. 335-354.

Karin Hassan Jansson, ‘Pigors arbete och vardag i det tidigmoderna Sverige’, Personhistorisk Tidskrift 109:2.

Karin Hassan Jansson, ‘When Sweden harboured idlers: Gender and luxury in public debates, c. 1760–1830’, I Göran Rydén (red.) Sweden in the eighteenth-century world: Provincial cosmopolitans (Ashgate 2013).

Jonas Lindström, ’En gårdsfogdes vedermödor: Om kampen om feodalräntan och en man i dess mitt’, i Peter Ericsson et. al. (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: En vänbok till Jan Lindegren (Uppsala universitet 2013).

Jan Mispelaere, ‘Att tänja på gränserna: Försörjning av ett samhälle i utkanten av det svenska riket’, i Peter Ericsson et al. (red.), Allt på ett bräde. Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren (Uppsala universitet 2013).

Jan Mispelaere, ‘Har vi råd med allt detta? Brukshushåll och deras resurser 1680-1710’, Bergslagshistoria 2013

Jan Mispelaere, ‘Några barkkakor och en enda ko: Familjeförsörjning och arbete på 1600-talet och i början av 1700-talet’ Jämten 2013

Jan Mispelaere, ‘”När det så stor varder att det något kan göra”: Om barns och ungdomars arbete i det tidigmoderna Sverige’, Historisk Tidskrift, 113:1, pp. 3-32.

Linda Oja, ‘Prästgården som barnhem’, Stiftshistoriska sällskapets i Uppsala småskrifter 2013:2.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Jörg Tiedemann, ‘An SMT approach to automatic annotation of historical text’, Proceedings of the workshop on computational historical linguistics at NODALIDA 2013.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre, ‘Normalisation of historical text using context-sensitive weighted Levenshtein distance and compound splitting’, Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013).

Christopher Pihl, ’Fjorton kvinnor på Julita 1594’. Sörmlandsbygden 2013.

Maria Ågren, ‘Grävde Adam fortfarande och spann Eva? Några preliminära resultat om arbetsdelningen mellan könen i det tidigmoderna Sverige’, Saga & Sed 2013.

Maria Ågren, ‘Tidigmoderna missförstånd?’, i Peter Ericsson et al. (red.), Allt på ett bräde. Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren (Uppsala universitet 2013).

2012

Dag Lindström, ‘Privilegierade eller kringskurna? Hantverkaränkor i Linköping och Norrköping 1750-1800’ Historisk Tidskrift 132:2, pp. 218-246.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre, ‘Parsing the past – Identification of verb constructions in historical text’, Proceedings of the 6th EACL Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Avignon, France, April 2012.

Eva Pettersson, Beáta Megyesi & Joakim Nivre, ‘Rule-based normalisation of historical text - A diachronic study’, Proceedings of the First International Workshop on Language Technology for Historical Text(s). KONVENS, Vienna, Austria, September 2012.

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. (Diss., Uppsala University)

Maria Ågren, ‘En tullares liv: Sociala praktiker i den tidigmoderna statens utkanter’, i Maria Wallenberg Bondesson et al. (red.), Människans kunskap och kunskapen om människan: En gränslös historia (Sekel Bokförlag, 2012).

Maria Ågren, ‘Genus och arbete i det tidigmoderna Sverige’, Historisk Tidskrift 132:1, s. 55-.

2011

Rosemarie Fiebranz, Erik Lindberg, Jonas Lindström & Maria Ågren, ‘Making verbs count: The research project “Gender and Work” and its methodology’, Scandinavian Economic History Review 59:3.

Levebröd. Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? Benny Jacobsson & Maria Ågren (red). (Uppsala universitet 2011).

Eva Pettersson & Joakim Nivre, ‘Automatic verb extraction from historical Swedish texts’, Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Portland OR, USA, June 2011.

Conferences, workshops, etc.

Student theses

Read about our results

Last modified: 2023-09-01