Om källtrogenhet

De flesta källutdrag i GaW har transkriberats källtroget. Det innebär att texten skrivits av bokstav för bokstav, med stavning som i originalet. Grundprincip är enkel, men den är förenlig med en rad variationer i det praktiska utförandet, exempelvis vad gäller hur man gör med förkortningar, skiljetecken och stora och små bokstäver.

Transkriberingen i de flesta källunderlag följer GaW:s egna transkriberingsprinciper (pdf).

I transkriberingsprinciperna beskrivs mer i detalj hur vi gått tillväga när vi skrivit av källtexterna. En del excerpter har dock tillkommit före dessa principers tillkomst, varför de till exempel kan hantera förkortningar annorlunda.

Ytterligare källunderlag har skapats genom digitalisering av tryckt material eller genom utnyttjande av redan digitaliserat material. I dessa fall hänvisar vi till respektive källutgåva för närmare beskrivning av transkriberingsprinciper.

En transkribering innebär alltid en tolkning. Ibland kan det råda delade meningar om vad som står eller hur ett ord stavas. Dessutom sker misstag: människor läser eller skriver fel. Texterna har inte korrekturlästs systematiskt. I många fall finns bilder av originalkällan lagrat i databasen, så att användaren själv kan jämföra med originalet.

Om du hittar du fel i transkriberingen, så är vi tacksamma om du rapporterar det till oss, så att vi kan åtgärda det. E-post: info.gaw@hist.uu.se

Källunderlag som transkriberats källtroget utifrån GaW:s transkriberingsprinciper

Källunderlag som transkriberats källtroget av projektets egna forskare innan GaW:s transkriberingsprinciper kom till

Källunderlag som transkriberats källtroget av andra

Källunderlag med helt eller delvis normaliserad text