Källor i GaW 2014

Följande källunderlag finns i GaW 2014