Statistik om GaW

Ett icke tillgängligt ordmoln baserat på GaW:s innehåll

Word cloud baserat på GaW:s innehåll
 

  • Databasen GaW innehåller 42 599 belägg för aktiviteter som utfört för sin eller någon närståendes försörjning
  • Av dessa utfördes 21 procent av kvinnor, 73 procent av män och 7 procent av människor med okänt kön
  • 63 procent av beläggen kommer från domböcker, 22 procent från räkenskaper och 16 procent från andra källor
  • 9 procent av beläggen kommer från 1500-talet, 27 procent från 1600-talet, 35 procent från 1700-talet och 29 procent från 1800-talet

(Uppdaterad februari 2024)

Aktiviteter per källtyp och period

(Uppdaterad februari 2024)

Domboksmaterialet i GaW

Försättsbland ur Cajsa Wargs Hjälpreda..., Pehr Gehgrinius
Antal fall Antal ord källtext
1500-talet 209 39 853
1600-talet 2 658 447 439
1700-talet 1 798 397 528
1800-talet 673 157 289
Totalt 5 338 1 042 109

Dagboksmaterialet i GaW

Antal ord källtext
1700-talet 26 832
1800-talet 103 080
Totalt 129 912

(Uppdaterat februari 2024)

Materialets kronologiska spridning

Antal aktiviteter per decennium

(Uppdaterad februari 2024)

Antal aktiviteter per kategori och kön

Kvinna Man Okänd Totalt
Administration, rättsskipning och myndighetsutövning 459 5497 303 6259
Arbetsledning 464 1452 71 1987
Fastighetshandel 379 1328 89 1796
Handel 1719 3890 228 5837
Hantverk och konstruktion 563 3334 348 4245
Jakt och fiske 12 377 101 490
Jord- och skogsbruk 750 3638 788 5176
Låneverksamhet 387 1260 39 1686
Mat och logi 717 889 74 1680
Militär verksamhet 1 244 18 263
Ospecificerat arbete/tjänande 1500 3239 36 4775
Tillgrepp 308 1103 33 1444
Transport 420 2542 481 3443
Undervisning 72 527 8 607
Vård 446 531 34 1011
Övrigt specificerat arbete 654 1127 119 1900
Totalt 8851 30978 2770 42599
Kategorier med störst andel kvinnor
  • Vård (44%)
  • Mat och logi (43%)
  • Övrigt specificerat (34%)
  • Ospecificerat (31%)
  • Handel (29%)
Senast uppdaterad: 2024-02-07