Södra Österbotten, häradsrättens protokoll år 1700 och 1780

Domböcker från tingslagen i Södra Österbotten har använts som källunderlag för att få information om kvinnors och mäns arbete i den finska rikshalvan. Ett nedslag har gjorts år 1700 och ett år 1780. De vanligaste sub-dataseten är administration, rättsskipning och myndighetsutövning (79); jord- och skogsbruk (53) samt ospecificerat arbete/tjänande (51).

Bland annat får vi veta att att Mattz Olufsson Gunnar begett sig ut i skogen för att jaga i oktober 1699, att Simon Mattson och Hindrich Mårtensson byggt en tjärdal (i vilken man brände tjära) cirka år 1700, och att bondedottern Brita Johansdotter lyft hampa i november 1780.

Österbottens vapen ur Suecia antiqua et hodernia, med illustration föreställande personer som fiskar och jagar.

Läs mer

  • Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

Med syfte att öka den geografiska bredden har försörjningsaktiviteter från (Finland) Södra Österbottens domböcker registrerats.

  • Antal fall: 160
  • Antal aktiviteter: 459
  • Antal ord källtext: 15 214
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Nej
  • Registrerat av: Robin Engblom

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)
 

Senast uppdaterad: 2023-08-10