Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1671-99

Snevringe härad i Västmanland sträcker sig från Mälarens åkerbygd i söder till Bergslagens skogar i norr. Här låg slott och herrgårdar som Tidö och Strömsholm och här fanns bruk som Surahammar och Ramnäs. Här fanns också många bondgårdar, torp och backstugor.

Från åren 1671–1699 har 1 247 försörjningsaktiviteter registrerats ur Snevringe härads domböcker. Framför allt aktiviteter som utförts av obesuttna (torpare, backstugusittare, soldater m.fl.) har valts ut. Materialet innehåller därför mindre uppgifter om jordhandel och domstolens eget arbete än andra domboksunderlag.

I Snevringematerialet hittar man istället framför allt uppgifter om jord- och skogsbruk, men också en del om handel och transporter. Materialet innehåller också en relativit stor andel stölder och andra illegala försörjningsaktiviteter.

Snevringe härad
Snevringe härad, Daniel Bjelke
Bildkälla: Wikimedia commons

Vi möter, bland många andra, Olof Persson som reste runt häradet och gjorde tomtegubbar, pojken Mats Andersson som med hjälp av sin mormor tog sig in i visthuset hos socknens kaplan och där stal en pannkaka, och Christina Steen som ingick kontrakt med häradsskrivaren om hennes sons utbildning. Här finns en kvinna som röjer en kåltäppa, en torpare som experimenterar med växelbruk och ett oroligt föräldrapar som tvingas resa ifrån sin nyfödda dotter och lämna henne med hennes amma.

Inom ramen för forskningsprojektet "Obesuttna familjers försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige" (forskare Jonas Lindström) har försörjningsaktiviteter från Snevringe registrerats. Syftet har varit att besvara frågan vad obesuttna gjorde för sin försörjning och vilken roll de spelade i den lokala ekonomin. Ur protokollen från Snevringe häradsrätt 1671-99 har i första hand obesuttnas och tjänstefolks försörjningsaktiviteter analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 328
  • Antal aktiviteter: 1 247
  • Antal ord källtext: 62 271
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Jonas Lindström
Ett fall ur Snevringe häradsrätts dombok från 1676
Ett fall ur Snevringe häradsrätts dombok från 1676.
Foto: Jonas Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)