Ramnäs (Västmanland), bruksräkenskaper 1674-90

Ramnäs bruk i norra Västmanland har lämnat efter sig en stor mängd räkenskaper som berättar om olika delar om det arbete som pågick vid bruket. Den avräkningsbok som använts här kan närmast beskrivas som brukspatronen Erik Christierssons hushålls räkenskaper. Hushållets ekonomi och brukets var emellertid tätt sammanflätade.

Avräkningsboken säger därför relativt lite om järnproduktionen. Desto mer säger den om hur jordbruksarbetet vid gården organiserades (inte minst vad gäller tröskningen) och hur brukspatronens anställda försågs med kläder, skor, tobak och alkohol. Räkenskaperna innehåller också uppgifter om omhändertagandet av såväl sjuka som barn och om transporter med vagn och till fots.

Vid Ramnäs, Johan Gustaf Härstedt
Ramnäs i slutet av 1700-talet, tecknat av Johan Gustaf Härstedt.

Totalt har 481 aktiviteter från Ramnäs registrerats. Vi möter hustru Elin som bar ut mat till drängarna som plöjde åkern, Tillinge-Margareta som vallade gårdens djur när ordinarie vallkullan var sjuk, och amman Annika Nilsdotter som fick lämna bort sitt eget barn när hon skulle ta hand om brukspatronens.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet "Obesuttna familjers försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige" (forskare Jonas Lindström) har försörjningsaktiviteter från Ramnäs bruk registrerats. Syftet har varit att dels besvara frågan i vilken mån arbete vid bruken bidrog till de obesuttnas försörjning, dels frågan i vilken utsträckning bruken var beroende av obesutten arbetskraft. Alla försörjningsaktiviteter i avräkningsboken från Ramnäs bruk 1674-90 som utförts av obesuttna, bönder och tjänstefolk har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 119
  • Antal aktiviteter: 481
  • Antal ord källtext: 7 207
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jonas Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)