Orsa (Dalarna), häradsrättens protokoll 1736, 1737

Sida ur dombok
Sida ur 1736 års dombok från Orsa tingslag
Foto: Rosemarie Fiebranz

Domböckerna från 1730-talets Orsa berättar om förlikningar, avtal och skatteuppbörd, om nyodling, beten och höbärgning, om omhändertagandet av äldre, jordöverlåtelser och bonden Jöns Hansson som åderlät en gravid kvinna.

I Orsa fanns sedan lång tillbaka en stor och viktig tillverkning av slipsten. Livet i byarna präglades av att många människor under långa perioder var frånvarande på grund av arbetsvandringar eller fäboddrift.

Två nedslag har gjorts i Orsas domböcker för GaW:s räkning. Det andra täcker åren 1736 och 1737 och innefattar 444 aktiviteter.

Se även

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "The gender division of labor and the importance of mobility in early modern small-scale agriculture" (forskare Rosemarie Fiebranz) registrerat försörjningsaktiviteter från Orsa. Syftet har varit att besvara frågor om arbetets innehåll och organisering i Österdalarna ca 1650-1750. Alla försörjningsaktiviteter i tingslagets protokoll  1736 och 1737 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 56
  • Antal aktiviteter: 444
  • Antal ord källtext: 10 446
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Rosemarie Fiebranz

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)