Luleå (Norrbotten), gårdsräkenskaper 1558, 1559, 1561

Luleå gård var en kungsgård med ett 30-tal anställda under 1500-talet. För GaW:s räkning har uppgifter om lönearbete från tre år runt 1560 transkriberats och registrerats. Det rör sig om totalt 91 poster: kaplanen Herr Mats, en bryggerska, en mjölkdeja, ett flertal fiskare, en smed och många andra.

Fiskare sysselsatta med notdragning, Johan Adam von Gerdten

Läs mer

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. (Diss., Uppsala universitet 2012)

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Arbete: skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige" (forskare Christopher Pihl) registrerat försörjningsaktiviteter vid Luleå kungsgård. Syftet har varit att besvara frågor om mäns och kvinnors lönearbete och kronans behov av arbetskraft. Alla försörjningsaktiviteter i form av lönearbete som förekommer i Luleå gårds räkenskaper 1558, 1559 och 1561 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 9
  • Antal aktiviteter: 91
  • Antal ord källtext: 443
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-11-11