Julita gård (Södermanland), gårdsräkenskaper 1574-83

Idag är Julita gård ett museum som ägs och drivs av Nordiska museet. På 1500-talet var det en kungsgård med runt 25 anställda. Här bedrevs jordbruk, livsmedels- och textilproduktion.

För GaW:s räkning har uppgifter om 242 lönearbetare vid Julita gård mellan åren 1574–1583 registrerats. Här möter vi bland andra nyckelpigan Majsa, stugkonan Anna och fiskaren Nils.

Om Sillen, Olaus Magnus

Läs mer

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. (Diss., Uppsala universitet 2012)

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Arbete: skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige" (forskare Christopher Pihl) registrerat försörjningsaktiviteter vid Julita kungsgård. Syftet har varit att besvara frågor om mäns och kvinnors lönearbete och kronans behov av arbetskraft. Försörjningsaktiviteter i form av avlönat årsarbete i Julita gårds löneregister åren 1574-75, 1578, 1580-83 har analyserats och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 7
  • Antal aktiviteter: 242
  • Antal ord källtext: 0
  • Källtroget transkriberat: N/A
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-11-11