Delsbo (Hälsingland), Elias Jonssons dagbok 1751-61

Elias Jonsson var bonde i Hälsingland under 1700-talets andra hälft. Hans dagboksnoteringar från åren 1752–1761 hör till de äldsta kända svenska bondedagböckerna.

Efter att Elias Jonsson 25 år gammal gift sig år 1750 flyttade han till hustruns föräldrars gård i Västanäng, Delsbo socken. Paret kom efter hand att överta gården. Dagboken täcker tiden som måg i hushållet och de första åren som husbonde.

Dagbokssida ur Elias Jonssons dagbok
En sida ur Elias Jonssons dagbok.
Foto: Murberget, Härnösand

Noteringar gjordes inte varje dag, men någon gång var eller varannan månad sammanfattade Elias vardagens sysslor.

I dagboken framträder tydligt bilden av den mångsysslande bonden. Jord- och skogsbruk, men också hantverk, handel och transporter synliggörs i materialet. Dagboksskrivarens manliga perspektiv är tydligt. Av drygt 1000 aktiviteter som registrerats från dagboken är det bara 3 procent som med säkerhet utförts av en kvinna.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "The gender division of labor and the importance of mobility in early modern small-scale agriculture" (forskare Rosemarie Fiebranz) registrerat försörjningsaktiviteter i en bondedagbok från Delsbo. Syftet har varit att möjliggöra jämförelser mellan Österdalarna och Hälsingland ifråga om arbetets innehåll och organisering i skattebondehushåll där avsaluslöjd respektive textilproduktion för avsalu bedrivits. Alla försörjningsaktiviteter i dagboken 1752-61 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats utifrån Sture Norbergs bokstavstrogna transkription.

  • Antal fall: 16
  • Antal aktiviteter: 1 007
  • Antal ord källtext: 10 834
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Rosemarie Fiebranz
Ystegårn i Hillsta
Ystegårn i Hillsta. Foto: Carina Rist
Bildkälla: Hälsingegården Ystegårn i Hillsta

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)