Dalhem (Gotland), Gustaf Bergs hushållningsdiarium 1768-1769

Gustav Mårtensson Berg (1727–1798) var präst på Gotland, först som adjunkt och sedermera kaplan i Dalhems församling, därefter som kyrkoherde i Martebo. Under sin 45 år som präst kom han, enligt sina egna anteckningar, att predika 2194 gånger, viga 86 par, döpa 328 barn och begrava 273 personer. Som många andra 1700-talspräster var han dessutom verksam inom jordbruk, handel och kreditverksamhet och han bistod både församlingsbor och andra i juridiska ärenden.

Gustaf Bergs ekonomiska kontakter på Gotland åren 1768-1769 enligt noteringarna i hans räkenskapsbok. Utöver dessa handlade han dessutom med personer från Stockholm och Borås. Hässelby (den svarta fyrkanten på kartan) var den gård där Berg bodde under de här åren.

Från 1768, då han fortfarande var kaplan i Dalhem, och fram till sin död 1798 noterade Gustaf Berg sina transaktioner i en liten bok som han kallade Hushållsdiarium. Notiserna berättar både om prästhushållets ekonomi och om hur människor i dess omgivning försörjde sig. De beskriver en kreditekonomi, där ekonomiska transaktioner var inbäddade i sociala relationer.

Första sidan ur Gustaf Bergs räkenskapsbok.
Foto: Benny Jacobsson

För GaW:s räkning har de två första åren i räkenskapsboken analyserats och registrerats. Det har genererat totalt 766 försörjningsaktiviteter, varav två tredjedelar rör handel och låneverksamhet. Men här finns också uppgifter om exempelvis hantverk och transporter.

Vi ser Berg köpa te, ingefära och grönsåpa, hur en spegel köps från Stockholm i utbyte mot en tunna lammkött och en halv tunna nötkött, hur Bergs bror lägger ut för honom i Visby för svärtningen av strumpor och hur Berg lånar ut Nya Testamentet på grekiska till sin brorson. Vi möter också bonden Lars i Duna som transporterar halm och hugger skog, samt inhysesgubben Årent Hansson som tröskar och hans hustru som spinner garn åt prästhushållet och i gengäld får pengar, halm, fisk eller mjöl.

Om källunderlaget

I syfte att öka den geografiska och källmässiga bredden i databasen har försörjningsaktiviteter i den gotländske prästen Gustaf Bergs hushållsdiarium registrerats. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i räkenskaperna från åren 1768 och 1769 har analyserats. Källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  •     Antal fall: 282
  •     Antal aktiviteter: 766
  •     Antal ord källtext: 9529
  •     Källtroget transkriberat: JA
  •     Bilder av originalkällan i GaW: JA
  •     Registrerat av: Jonas Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)