Anna Greta Veiland, levnadsberättelse och räkenskaper 1741-1763

I en liten bok som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek finns en kort ”levnadsbeskrivelse om en Jungfru” skriven någon gång vid 1700-talets mitt. Författaren hette Anna Greta Veiland. Det är också hon som är den i titelns omtalade jungfrun.

Rubriken till Anna Greta Veilands levnadsberättelse. Foto: Benny Jacobsson

Veilands berättelse börjar i Kristiania (dagens Oslo). Modern, som kommer från Västergötland, lever där som ”en främling i denna staden”. Hon är ensamstående och fattig när Veiland föds, men ”utav vacker folk”. Hon försörjer sig med att knyppla och sälja spetsar.

Vi får följa den unga Anna Greta som växer upp ”bland torparbarn” och sedan hos släktingar i Skåne, där hon lär sig att sy samt ”de nödvändigaste stycken som ett fruntimmer bör kunna i hushållet”. Veilands skicklighet i sömnad gör henne eftertraktad bland arbetsgivare och hon anställs i en rad olika hushåll, i första hand för att lära andra flickor sy. Arbetet för henne till Åbo där hon bland annat våndas över att anställas hos en ungkarl och över att själv förestå ett hushåll.

Boken innehåller också ”en liten uppsats på vad jag har gjort av min lön”. Här redovisas de inköp som Veiland gjorde mellan åren 1741 och 1763, då hon bland annat bodde i Göteborg. Vi ser henne köpa skor, tyger och kläder, snus, kaffe och örhängen.

Sammantaget ger materialet unika inblickar i en ogift kvinnas liv under 1700-talet.

Beskrivning av källunderlaget

I syfte att öka den geografiska och källmässiga bredden i databasen har försörjningsaktiviteter i Anna Greta Veilands levnadsberättelse och räkenskaper registrerats. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i levnadsberättelsen och i räkenskaperna har analyserats. Källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  •     Antal fall: 15
  •     Antal aktiviteter: 163
  •     Antal ord källtext: 3 805
  •     Källtroget transkriberat: JA
  •     Bilder av originalkällan i GaW: JA
  •     Registrerat av: Benny Jacobsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-11-11