Räkenskaper i GaW

Räkenskapsmaterialet i GaW kommer från kungsgårdar, adliga gods, bruk och hushåll. Det rör sig således om mycket olika enheter. De innehåller uppgifter om avlönat arbete men också om handel och kreditrelationer.

I GaW finns följande räkenskapsmaterial:

Kungsgårdar

Adelsgods

Hushåll

Antalet registrerade aktiviteter från räkenskaper fördelar sig över tid som diagrammet nedan visar.

Ett icke tillgängligt diagram

Se även