GaW 2014

I samband med forskningsprojektet Gender and Works avslutning 2014 och inför publikationen av dess slutrapport, Making a living, making a difference, skapades en kopia av databasen så som den såg ut i maj 2014. Denna frysta version av databasen kallas GaW 2014.

Levande databaser som GaW är föränderliga källor. De fylls ständigt på med nya uppgifter.  Datasetet vid en tidpunkt därför skilja sig från datasetet vid en annan.

Forskningsprojektet Gender and Works slutrapport, Making a living, making a difference, bygger på den uppsättning data som fanns i databasen i maj 2014. Hänvisningarna i boken är till denna uppsättning. För att bokens uppgifter ska kunna kontrolleras av andra har också den frysta versionen av databasen tillgänggjorts, vid sidan av den levande.

Det statistiska underlaget till Making a living utgörs av samtliga uppgifter i GaW 2014 utom den stora mängder verbfraser av typen ”lönearbeta vid X” som kommer från ett antal kungsgårdsräkenskaper. Dessa, i och för sig intressanta, verbfraser utgör hela 16 procent av alla aktiviteter i GaW 2014. De bedömdes ha alltför stor inverkan på sammanställningen av materialet och riskerade att skymma andra intressanta förhållanden. Den totala mängden aktiviteter i GaW 2014 är därför större än den mängd som tabellerna i Making a living bygger på (19 253 jämfört med 16 182).

Se källunderlagen i GaW 2014