Domböcker i GaW

Foto på en dombok från LinköpingDomböcker utgör protokoll från olika domstolar. Domstolar i Sverige under äldre tid behandlade en rad olika typer av ärenden. Domböckerna innehåller därför såväl rättegångshandlingar från brottsmål som redogörelser för och avgörandet av civila tvister samt hanteringen av olika förvaltningsärenden.

Det fanns världsliga och kyrkliga domstolar, olika domstolar för stad och land, specialdomstolar för vissa områden och domstolar på olika nivåer.

Domböckerna är ett rikt och varierat material, som innehåller talrika och detaljerade uppgifter om människors konkreta försörjningsaktiviter. Det är därför lämpligt för studier av äldre tiders arbete. Samtidigt kan domböcker användas för att studera mycket annat, utöver rent rättsliga förehavanden: ägandeförhållanden, vardagsliv, normer med mera.

I GaW finns följande domboksmaterial:

Från Stockholm

Städer, övriga Sverige

Landsbygden, häradsrätter

Övrigt

Se även

Senast uppdaterad: 2024-02-06