Dagböcker och levnadsbeskrivelser i GaW

Det finns för närvarande två dagböcker och en levnadsbeskrivning i GaW. Alla är från 1700-talet.

Den ena dagboken är skriven av en adelskvinna, den andra av en manlig bonde. Levnadsbeskrivningen är skriven av en ogift kvinna som arbetade i olika ståndspersoners hushåll. Alla tre beskriver skribenternas vardag och konkreta tidsanvändning, inklusive vad de gjorde för sin försörjning.

De tre källunderlagen är

Se även