Källorna i GaW

Det finns för närvarande fem typer av källor i GaW.

Materialet fördelar sig mellan de fem typerna på följande sätt:

Källtyp Antal fall Antal aktiviteter Antal ord källtext Antal tecken källtext
Dombok 2 866 13 470 449 073 2 780 839
Räkenskap 639 5 804 37 383 182 048
Dagbok 37 1 646 23 935 116 678
Supplik 58 500 18 876 119 806
Förteckning 19 458 7 867 39 601
Summa 3 619 21 878 537 134 3 238 972

Kronologiskt kommer knappt två tredjedelar av källtexterna (räknat i ord) från 1600-talet, en dryg fjärdedel från 1700-talet och knappt 10 procent från 1500-talet. Av de cirka 21 500 försörjningsaktiviteter som publicerats i databasen är 51 procent från 1600-talet, 32 procent från 1700-talet och 17 procent från 1500-talet.

Källunderlag i GaW