Vad kan jag hitta i GaW?

Nyförlöst kvinna vilar

Databasen GaW (Gender and Work) innehåller kortare eller längre utdrag ur olika historiska källor. Alla har det gemensamt att de innehåller konkreta beskrivningar av vad människor gjort för sin försörjning.

I GaW kan du läsa om drängen Mats som satt och vred vidjor när husbondens barn ramlade i en korvkittel, om konterfejaren Georg Burchard som målade av perukmakare Hoffmans hustru och om kalkrörerskan Elisabet Nilsdotter som fick 63 daler för 126 dagars arbete med att bära kalk och skyffla jord.

En bonde håller i en tunna

GaW i siffror

Databasen GaW:s öppna del innehåller:

  • 42 500 observationer av konkreta försörjningsaktiviteter
  • 7 000 fall och källtexter
  • 1 300 000 miljoner ord digitaliserad källtext från mitten av 1500-talet till sent 1800-tal
  • 900 000 uppgifter som beskriver de sammanhang i vilka aktiviteterna ägt rum

(uppdaterat februari 2024)

Se mer statistik om öppet tillgänliga data i GaW

En tematisk källsamling

GaW kan beskrivas som en tematisk samling digitaliserade källtexter från perioden 1550–1880. Texterna kommer från olika typer av källor och från olika delar av det svensk-finska riket.

Till skillnad från flertalet historiska databaser utgår GaW inte från en specifik källa eller källserie eller en specifik plats. Urvalet baserar sig istället på forskningsprojektets Gender and Works frågeställningar om kvinnors och mäns arbete och försörjning under tidigmodern tid.

Eftersom digitaliseringen utgått från forskningsfrågor snarare än befintligt material har dokument inte digitaliserats i sin helhet. Det som finns i databasen är istället längre eller kortare utdrag som alla har det gemensamt att de innehåller belägg för konkret utfört arbete eller försörjningsaktiviteter.

En kvinna sitter vid spinnstolen och spinner
Senast uppdaterad: 2024-02-06