Utmärkelser

Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris till Jonas Lindström

Porträttfoto av Jonas Lindström

Jonas Lindström, forskningsledare för Gender and Work, tilldelas pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för sina "betydelsefulla insatser i gränsområdet mellan historia, i synnerhet arbetets historia, och digital humaniora.".

Läs mer om priset här.

Maria Ågren tilldelas pris från Kungliga vetenskapssamhället

Priset för framstående tvärvetenskapligt arbete från Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU) tilldelades år 2021 till Gender and Works projektledare Maria Ågren.

Motiveringen lyder:

"för hennes breda och metodologiskt innovativa forskning om den tidigmoderna människans arbete och försörjning som ökat förståelsen av hur det moderna samhället vuxit fram"

Läs mer om KVSU:s pristagare på deras webbsida

Läs Upsala Nya Tidnings intervju med Maria Ågren om Kungliga vetenskapssamhällets pris (endast för tidningens prenumeranter)

UNT:s artikel finns även att läsa i papperstidningen från 8 oktober 2021.

Maria Ågren tilldelas Rudbeckmedaljen

Fotografi av rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj år 2020 tilldelas bland andra GaW:s projektledare Maria Ågren med motiveringen att hon:

"under lång tid [har] bedrivit framstående forskning inom projektet Gender and Work. Hennes vetenskapliga verksamhet utmärks av metodologiskt nytänkande kring komplicerade frågor. Hon har byggt upp en omfattande forskningsinfrastruktur med områdesöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapsgrenar."

Läs mer om Rudbeckmedaljen och pristagarna på Uppsala universitets nyhetssida.

Senast uppdaterad: 2023-08-29