Deltagare

I forskningsprojektet Gender and Work deltog följande forskare. Flertalet av dem har också bidragit genom att lägga in data i databasen GaW.

Rosemarie Fiebranz, FD, projektkoordinator

Elisabeth Gräslund Berg, FD

Benny Jacobsson, FD, forskningsadministratör

Karin Hassan Jansson, Docent

Marie Lennersand, Docent

Erik Lindberg, Docent

Dag Lindström, Professor

Jonas Lindström, FD, biträdande projektkoordinator

Sofia Ling, FD

Carolina Menker, Doktorand

Jan Mispelaere, FD

Linda Oja, Docent

Christopher Pihl, FD

Cristina Prytz, FD

Göran Rydén, Professor

Christoffer Åhlman, Doktorand

Maria Ågren, Professor, projektledare

Hanna Östholm, FD

Gästforskare

Amy L. Erickson, University of Cambridge (2010)

Kirsi Vainio-Korhonen, Turun yliopisto (2011)

Ann-Catrin Östman, Åbo akademi (2012)

Julie Hardwick, University of Texas (2014)

Sheilagh Ogilvie, University of Cambridge (2014)