Historik

Databasen GaW har utvecklats som en integrerad del av forskningsprojektet Gender and Work och utifrån dess frågeställningar. Utgångspunkten har samtidigt alltid varit att databasen ska kunna användas av andra forskare som vill ställa andra frågor till materialet. Gender and Work är med andra ord både ett forskningsprojekt och ett infrastrukturprojekt.

Några viktiga hållpunkter i forskningsprojektets och databasens historia:

2022

 • I januari medverkade Örjan Kardell i radioprogrammet Släktband.
 • I mars höll Maria Ågren ett föredrag om supplikprojektet vid Vitterhetsakademin, Stockholm.
 • I mars höll Sofia Ling föredraget “Women's demands for their right to work, support themselves and trade: Stockholm 1650–1750” (via zoom) vid Women’s History Seminar, UK.
 • Maria Ågren, Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström deltog vid en forskarkonferens den 28–29 april vid universitetet i Exeter, UK.
 • Jonas Lindström presenterade forskning inom GaW vid två seminarier vid universitetet i Cambridge, UK (hos The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure)
 • I maj gästades GaW av doktoranden Eliska Bujokova från universitetet i Glasgow, Skottland.
 • I maj omnämnde Karin Hassan Jansson forskningsprojektet GaW i en blogg på Svenska Historiska Föreningens hemsida, i samband med att hon tillträdde som föreningens ordförande.
 • I maj höll Sofia Ling och Marie Ulväng ett föredrag om kvinnors och mäns arbete i Västmanländska domböcker 1720–1880 i Västerås stadshus. Arrangör var stadsarkivet Västerås.
 • Masterstudent Asger Wienberg, Lunds universitet, praktiserade i GaW under våren.
 • Under fem månader var doktorand Birgit Dober från Wiens universitet gästforskare hos GaW.
 • Vid The International Conference of the European Rural History Organisation (EURHO), i Uppsala 20–23 juni, deltog Karin Hassan Jansson, Jonas Lindström, Sofia Ling och Maria Ågren, i samarbete med Jane Whittle och Mark Hailwood, University of Exeter, UK.
 • Jonas Lindström deltog den 11–15 juli i en sommarskola i digital humaniora vid universitetet i Oxford, UK.
 • Professor Karin Hofmeester, Amsterdam/Antwerpen, var gästforskare hos GaW i en månad under hösten.
 • Karin Hassan Jansson, och Jonas Lindström medverkade vid Nordiska historikermötet i Göteborg 8-11 augusti.
 • I september presenterade professor Karin Hofmeester och Dr. Claude Chevaleyre forskningsprojektet Global Labour History at IISH vid ett halvdagsseminarium anordnat av GaW, på Uppsala universitet.
 • Masterstudent Sigrid Ejemar, Uppsala universitet, praktiserade i GaW under hösten.
 • I oktober berättade Karin Hassan Jansson om projektet GaW vid en lektion för en gymnasieklass vid Katedralskolan, Uppsala.
 • I oktober höll Sofia Ling en lektion om databasen GaW i åk 2, Rudbecksgymnasiet i Sollentuna.
 • Karin Hassan Jansson presenterade resultat från forskningsprojektets fas GaW2 vid Svenska Arbetarhistorikermötet i Helsingborg 27–28 oktober.
 • I november deltog Karin Hassan Jansson i sin egenskap av GaW-medarbetare i en workshop vid universitetet i Louvain-La-Neuve i Belgien.
 • Den 6 november tilldelades Jonas Lindström Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris för sina ”betydelsefulla insatser i gränsområdet mellan historia, i synnerhet arbetets historia, och digital humaniora”.
 • I tidskriften Historiskan nummer 4 2022 publicerades en intervju med Maria Ågren.
 • Vid Finska historikermötet i Tammerfors 20 oktober var Maria Ågren keynote speaker och talade under rubriken ”In search of practice: lessons from the Swedish Gender and Work project”.
 • Gender and Work publicerade på sin hemsida för första gången en julkalender med ”dagens verb”.

2021

 • Den 11 januari har 19,562 verbfraser samlats in för GaW2-projektet (i hela databasen har 43,920 verbfraser registrerats)
 • Den 23–25 augusti hölls ett internat och projektmöte på Haga Slott med följande forskare i GaW2: Maria Ågren, Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Marie Ulväng, Sofia Ling, Caroline Lindroth, Christopher Pihl, Örjan Kardell, Carl Mikael Carlsson, Jezzica Israelsson, Linnea Henningsson.
 • I januari presenterar Sofia Ling (via zoom) databasen GaW vid Åbo Akademi, Arbetets kulturhistoria.
 • Maria Ågren tilldelas pris från Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU).
 • Bob Pierik, Amsterdam, vistas under hösten i Uppsala som gästforskare i GaW.
 • Masterstudenten Romain Rafai, Uppsala universitet, praktiserar i GaW under hösten.
 • Möte med den vetenskapliga referensgruppen hålls den 26 november i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.

2020

 • Linnea Henningsson anställs som forskningsassistent i februari.
 • Sofia Ling rekryteras som projektkoordinator och påbörjar sin tjänst i augusti.
 • Masterstudenten Niklas Pettersson praktiserar i GaW under hösten.
 • Caroline Lindroths doktorandprojekt, om Sala silvergruva, inkluderades i GaW.
 • I januari möts GaW2s vetenskapliga referensgrupp i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.
 • I juni anordnas ett seminarium online med det holländska forskningsprojektet ‘Freedom of the Streets’.
 • I oktober håller Maria Ågren ett föredrag online vid ’International Institute for Social History’, Amsterdam.
 • Medlemmar av GaW deltar i en konferens online anordnad av Urban Claesson (18 November), Margaret Hunt & Leos Müller (26-27 November) samt håller ett föredrag (key-note) vid ’the Third Digital History Sweden conference’ (3 December).
 • Karin Hassan Jansson and Jonas Lindström tilldelas Disa-priset av Uppsala universitet för sin bok Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet (Natur och Kultur 2018).
 • Maria Ågren tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj.
 • Monografin Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880, Jonas Lindström ed. (Opuscula) publiceras.

2019

 • Det s.k. supplikprojektet beviljas medel inom ramen för den s.k. DigArv-satsningen. Projektet bygger på ett samarbete mellan UU och Riksarkivet (Landsarkivet Uppsala). Inom UU medverkar historiska institutionen, institutionen för lingvistik och filologi samt IT-institutionen. Markus Falk, Linda Oja och Tomas Wilkinson börjar arbeta med supplikprojektet.
 • Örjan Kardell anställs som forskare med start i maj. Sarah Vorminder anställs som forskningsassistent med start i augusti.
 • Professor Carmen Sarasúa, Barcelona, är gästforskare i GaW under hösten.
 • Maria Ågren utses till rådsprofessor av Vetenskapsrådet (VR).

2018

 • Caroline Lindroth anställs som doktorand med start januari 2018.
 • I januari möts GaW2s vetenskapliga referensgrupp i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.
 • På våren deltar GaW-forskare i European Social Science History Conference i Belfast samt i konferensen Invisible Hands: Reassessing the History of Work vid universitetet i Glasgow.

Se programmet för konferensen "Invisible Hands" 2018 (pdf)

 • GaW anordnar konferensen Doing House: Social, Cultural and Political Practices in Early Modern Europe på Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i juni. Vid den sistnämnda deltar även den schweiziska forskargruppen "Doing House and Family", under ledning av Joachim Eibach, och den dansk-svenska forskarguppen LUMEN (Lutheran Mentalit under ledning av Nina Javette Koefoed.

Se programmet för konferensen "Doing House: Social, Cultural and Political Practices in Early Modern Europe" 2018 (pdf)

 • 1 juni finns 28 312 verbfraser, som beskriver utfört arbete, registrerade i databasen GaW. Av dessa är 21 432 kvalitetskontrollerade och offentligt tillgängliga
 • Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström publicerar GaW-monografin Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet (Natur & Kultur).
 • Danielle van den Heuvel och hennes forskargrupp (”The Freedom of the Streets”) besöker GaW-projektet för att diskutera metodfrågor och databasfrågor.

2017 

 • Huvudresultaten från GaW1 publiceras i monografin (med flera författare) Making a Living, Making a Difference: gender and work in early modern Europe (Oxford University Press 2017). I recensioner av Making a Living, Making a Difference sägs bland annat att boken ”is a work of formidable primary and secondary collaborative research which will shape the direction of studies of gender and work in early modern Europe for the foreseeable future” [Gender & History, Vol.30 No.1 March 2018, pp. 296–297].
 • Maria Ågren publicerar GaW-monografin The State as Master: gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780 (Manchester University Press 2017).
 • Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobsson och Maria Ågren publicerar “Mistress or maid: the structure of women’s work in Sweden, 1550–1800” i Continuity and Change 32 (2), 2017, 225–252.
 • I november 2017 ordnar GaW en workshop i Uppsala dit juniora forskare från Sverige och Finland inbjuds.
 • Riksbankens Jubileumsfond beslutar 2017 att stödja infrastrukturen GaW med ett anslag om 4 264 000 kronor. Vitterhetsakademien ger databasen ett anslag om 250 000 kronor.
 • Systemutvecklare vid CEDAR, Umeå universitet, får i uppdrag att uppdatera webb-applikationerna till databasen GaW.

2016

 • GaW-forskaren Sofia Ling publicerar monografin Konsten att försörja sig: kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholmia Förlag 2016)
 • Våren 2016 beslutar Wallenbergstiftelserna att bevilja Maria Ågren förlängning som Wallenberg Scholar. Ett nytt anslag om 15 miljoner kronor gör det möjligt att realisera ett GaW2-projekt som ska löpa från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström utses till forskningsledare inom projektet.
 • Marie Ulväng och Carl Mikael Carlsson anställs som postdoc-forskare och Jezzica Israelsson anställs som doktorand med start januari 2017.

2015

 • Forskningsprojektet och databasen presenteras vid Kungliga Vetenskaps Societeten i Uppsala, vid Centrum för genusvetenskap, och vid Folkuniversitetet.
 • Resultat från GaW presenteras vid Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet i Stockholm och vid världshistorikerkongressen i Jinan, Kina. Samtidigt görs ett inslag för Vetenskapsradion.
 • Databasen och dess metodologi presenteras vid seminarium på SAOB i Lund, Cambridge universitet och Göteborgs universitet.
 • GaW identifieras som en infrastruktur av potentiellt nationellt intresse av Uppsala universitet.
 • GaW:s nya webbplats lanseras. Databasen GaW, som innehåller omkring 19 000 aktiviteter och 500 000 ord digitaliserad källtext, blir tillgänglig för andra forskare, studenter och allmänhet.

2014

 • En fryst version av databasen, GaW 2014, skapas för att utgöra underlag för forskningsprojektets slutrapport, Making a living, making a difference.
 • Rosemarie Fiebranz anställs som lektor i ”Historia, särskilt historisk forskningsinfrastruktur”
 • Julie Hardwick, University of Texas, och Sheilagh Ogilvie, University of Cambridge, är projektets gästforskare.
 • Vid Svenska historikermötet i Stockholm ägnas en hel session åt GaW:s resultat. Rosemarie Fiebranz deltar i en session om forskningsinfrastruktur.
 • Hösten 2014 medverkar GaW-gruppen vid en historisk konferens om kvinnors arbete vid Glasgow universitet. Konferensen leder fram till att en ansökan om ett jämförande europeiskt projekt lämnas in till the Leverhulme Foundation, med Alexandra Shepard som huvudsökande. Projektet beviljas våren 2015.
 • Maria Ågren presenterar forskningsprojektet och databasen vid en konferens i Rom.

2013

 • Historiska institutionen ingår ett nytt treårigt avtal med DDB om driften av databasen GaW våren 2013.
 • Ett nytt uttagverktyg blir färdigt i mars 2013.
 • Rosemarie Fiebranz medverkar vid konferens i Sheffield, och Maria Ågren föreläser vid Jyväskylä universitet och Arbetets Museum, Norrköping.
 • Hela projektgruppen (16 författare) publicerar tillsammans artikeln "Praktiker som gör skillnad: Om den verb-inriktade metoden” i Historisk tidsskrift 133:3, Tema Metod.
 • I december 2013 beviljas GaW drygt 4 miljoner från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Medlen ska användas för att förbättra databasens geografiska täckning samt att skapa en mer ändamålsenlig hemsida.

2012

 • Forskningsprojektet Gender and Work arrangerar en internationell konferens i Vitterhetsakademiens lokaler i Stockholm.

Se material från konferensen "Gender and Work in Early Modern Europe" 2012

 • Maria Ågren presenterar projektet "Genus och arbete i det tidigmoderna Sverige" i Historisk tidskrift 132:1.
 • Ann-Catrin Östman från Åbo är gästforskare vid projektet.
 • Artiklar skrivs om GaW i universitetets personaltidning Universen och i dess årsmagasin Horisont.
 • En ny server till GaW köps in.

2011

 • Vid Uppsala universitets utvärdering av kvaliteten i den forskning som bedrivs vid universitetet (KoF 2011) identifieras databasen GaW som särskilt värdefull och intressant:  ”We find the GaW database to be a highly innovative and valuable project which represents both continuity and renewal in research [---] we strongly recommend that the university allocates the necessary funds to maintain and ensure the long-term preservation of the database.”
 • Antologin Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Opuscula Historica Upsaliensia 47), redaktörer Benny Jacobsson och Maria Ågren, publiceras.
 • "Making verbs count: The research project ’Gender and Work’ and its methodology”  av Rosemarie Fiebranz, Erik Lindberg, Jonas Lindström och Maria Ågren,” publiceras i Scandinavian Economic History Review 59:3.
 • Under oktober 2011 inleds arbetet med att utveckla ett bättre uttagsverktyg för databasen.
 • Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo är gästforskare vid projektet.

2010

 • Historiska institutionens prefekt skriver på leveranserkännandet av databasen. Ett treårigt driftsavtal med DDB träder i kraft.
 • Amy Louise Erickson från Cambridge är projektets första gästforskare.
 • Våren 2010 söks ett nytt infrastrukturanslag från både VR och Riksbankens jubileumsfond. Båda ansökningarna beviljas hela det sökta anslaget, men eftersom man inte får uppbära två anslag för samma ändamål väljs VR-anslaget.
 • I VR-anslaget ingår en pott för att utveckla ett automatiserat "verbsökningsverktyg". Det konkreta arbetet utförs som ett doktorandprojekt av Eva Pettersson, under ledning av Joakim Nivre vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala.
 • Hela forskargruppen (14 personer) deltar vid konferens i Cambridge i september 2010.

Se material från konferensen "Women's Work in Early Modern Europe" 2010

 • Rosemarie Fiebranz presenterar databasen GaW vid en workshop i Strasbourg, organiserad av European Science Foundation.

2009

 • En ledningsgrupp för databasen tillsätts. Gruppen fattar beslut i frågor av principiell betydelse för registreringen.
 • I juni får Maria Ågren ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Wallenberg scholar). Anslaget sträcker sig till sista december 2014 och möjliggör för en stor forskargrupp att samarbeta kring samma frågor och med insamling och bearbetning av material.

Se listan över deltagarna i forskningsprojektet Gender and Work

 • Databasens funktionalitet testas intensivt under hösten.
 • Rosemarie Fiebranz och Jonas Lindström presenterar databasen vid en konferens i Barcelona.

2008

 • Ansökan till VR beviljas medel från och med maj 2008. Rosemarie Fiebranz utses till projekt-koordinator.
 • Demografiska databasen vid Umeå universitet (DDB) får i uppdrag att utveckla en speciellt designad databas.
 • En vetenskaplig referensgrupp för databasen tillsätts.

2007

 • Maria Ågren får medel från Historiska institutionen för att göra en inventering av källmaterial och för att skriva en infrastrukturansökan till Vetenskapsrådet.

Senast uppdaterad: 2023-01-10