Studentuppsatser

Sara Andersson: Hospitalsverksamhet i brytningstid: En undersökning av de fattiga i hospitalsförteckningar, ansökningsbrev samt sysslomannaförslag i några svenska städers hospital under 1700-talet”. Masteruppsats, Uppsala universitet, 2012. (Läs uppsatsen)

Paul Borenberg, “Servants: Power, Status and Opportunity in 18th Century Stockholm” Masteruppsats, Uppsala universitet , 2014. (Läs uppsatsen)

Jenny Grandin, "'That she looks after my croft, for which I will give my faithful heart': Military service, marriage and local community in early eighteenth century Sweden". Masteruppsats, Uppsala universitet, 2014. (Läs uppsatsen)

Jezzica Israelsson, ”Spinnhus och lösdriveri: Lösdriveriets betydelse för inrättandet av spinnhus i Sverige mellan 1698 och 1739” B-uppsats, Uppsala universitet, 2013.

Jessica Karlsson, “‘God! Let me not waste a moment of This year’An Intersectional Perspective on the Practices of Time-use in Gentry Women’s Households in Sweden 1793 to 1839”. Masteruppsats, Uppsala universitet 2013. (Läs uppsatsen)

Hedvig Widmalm, ”Hem och hushåll: synen på genus och ekonomi i Sverige 1770 –1790”. Masteruppsats, Uppsala universitet 2013. (Läs uppsatsen)

Senast uppdaterad: 2021-11-25