På den här sidan hittar du extramaterial till våra publikationer.

Making a living, MAKING A DIFFERENCE

Grupperade verbfraser

Alla 16,182 verbfraser grouperade i 16 kategorier. Bland annat baserar sig tabellerna 1.1 och 1.2, 3.1, 4.2 och 7.1 på denna kategori. Se hela listan med verbfraser.

Engelsk term Svensk term
Administration and justice Administration, rättsskipning och myndighetsutövning
Agriculture and forestry Jord- och skogsbruk
Care Vård
Crafts and construction Hantverk och konstruktion
Credit Låneverksamhet
Food and accommodation Mat och logi
Hunting and fishing Jakt och fiske
Managerial work Arbetsledning
Military Militär verksamhet
Teaching Undervisning
Theft and misappropriation Tillgrepp
Trade Handel
Trade in real estate Fastighetshandel
Transport Transport
Unspecified work Ospecificerat arbete/tjänande
Other specified work Övrigt specificerat arbete

Search 22

Table 5.2 baseras på nio olika sökningar. Du hittar dem här, formulerade i pseudokod, här.

Search 23

Table 5.3 baserar sig på följande sökning

SELECT  "Aktivitetsnummer","Fallnummer","Individnummer","Kön","Civilstånd","Beteckning","Verbfras (nutida)" WHERE "Verbfras (nutida)" != 'lönearbeta vid*' AND "Arbetsområde" = 'Arbetsledning'

Sökningen resulterar i 1,014 poster. Nära 300 av dessa sorterades ut då de inte var relevant. Här kan du följa den processen.