Konferenser, workshops och andra presentationer

2018

Caroline Lindroth,“Mining Men and Working Women: Making a Living in a Swedish Mining Community, 1770-1890”, Doing House: Social, Cultural and Political Practises in Early Modern Europe, Stockholm, KVHAA 11-12 juni 2018

Carolina Menker, “Supporting oneself or being supported? Old age in eighteenth-century rural Sweden”, Doing House: Social, Cultural and Political Practises in Early Modern Europe, Stockholm, KVHAA 11-12 juni 2018

Marie Ulväng, “Housework in change – Housing and domestic work in rural Sweden 1850-1910”, Doing House: Social, Cultural and Political Practises in Early Modern Europe, Stockholm, KVHAA 11-12 juni 2018

Christoffer Åhlman, “By her own hand – women’s writing and counting in 18th century Sweden”, Doing House: Social, Cultural and Political Practises in Early Modern Europe, Stockholm, KVHAA 11-12 juni 2018

Jezzica Israelsson, "Providing for themselves and others: Women's strategies for support in petitions to Swedish county administrations, ca 1730 to 1840", Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Uleåborg, 7–9 juni 2018

Carl Mikael Carlsson, Benny Jacobsson & Maria Ågren, "Work-verbs in transition? The verb-oriented method and the study of change: The Gender and Work project tackles the 1800s", Invisible Hands: Reassessing the History of Work, Glasgow 16-18 maj 2018

Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström, "Gender and Work: Useless Categories of Historical Anlysis?" Invisible Hands: Reassessing the History of Work, Glasgow 16-18 maj 2018

Jezzica Israelsson, "Work as Practice and Ideal in Sweden, ca 1760-1880: Some results from a pilot study", Invisible Hands: Reassessing the History of Work, Glasgow 16-18 maj 2018

Dag Lindström, "Bachelors and the widowers in the world of guilds. Swedish towns in the 18th century", Invisible Hands: Reassessing the History of Work, Glasgow 16-18 maj 2018

Marie Ulväng & Jonas Lindström, "The significance of the two-supporter model", Invisible Hands: Reassessing the History of Work, Glasgow 16-18 maj 2018

Jonas Lindström, "The economic network of an eighteenth-century clergyman", European Social Science History Conference, Belfast 4-7 april 2018

Maria Ågren, "The State as Master: Gender, State Formation and Commercialisation in Urban Sweden, 1650-1780", European Social Science History Conference, Belfast 4-7 april 2018

2017

Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström, "Gender & Work: Useless categories of historical analysis?", Gender Studies Conference 2017: Genders through time, Jyväskylä, 23-25 november 2017

Maria Ågren, "The History of the Home Office: Lower state servant families in early modern northern Europe", vid konferensen The Domestic Sphere in Europe 16th to 19th Century, Schloss Schadau, Thun, Switzerland, 7-9 september 2017

Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström, "Masters and Maids and the Everyday Making of Patriarchy", Nordiska historikermötet, Aalborg, 15-18 augusti 2017

Maria Ågren, "Households, intermediaries, individuals: who and where were the economic actors in early modern societies?", 3rd International Conference in Economic and Social History Labour History: production, markets, relations, policies (from the late Middle ages to the early 21st century), Ioannina, Grekland, 26 maj 2017

Stadsmuseet & Medeltidsmuseet, Stockholm, 26 oktober 2016. Föredrag av Sofia Ling 'Månglerskor, krögerskor och bagerskor'.

Forskarpodden, Uppsala universtitet, 8 oktober 2016. Intervju med Sofia Ling.

Stadsarkivet, Stockholm, 5 oktober 2016. Föredrag av Sofia Ling. 'Månglerskor, krögerskor och bagerskor'.

De svenska historiedagarna, Karlskrona, 1 oktober 2016. Föredrag av Sofia Ling, 'Gender  & Work – Vem gjorde egentligen vad?'

P1, Vetenskapsradion historia, 24 augusti 2016. Intervju med Sofia Ling.

P4 Stockholm, 23 juni 2016. Intervju med Sofia Ling.

Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, 19 maj 2016. Föredrag av Sofia Ling, 'Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750'.

Fd Bränneriämbetet, Stockholm 14 april 2016. Föredrag av Sofia Ling, 'Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750'.

2015

Nordic Women and Gender History Conference, 19-21 August 2015, Stockholm. Papers av Maria Ågren och Dag Lindström.

World Economic History Conference, 3-7 augusti 2015, Kyoto, Japan. Paper av Sofia Ling, ‘The Swedish Gender and Work Project: Approach and main results’.

Vardagsliv, konferens organiserad av Sällskapet för 1700-talsstudier, 7-8 maj 2015, Uppsala. Papers av Karin Hassan Jansson, Jonas Lindström & Rosemarie Fiebranz, Sofia Ling, Marie Lennersand och Christoffer Åhlman.

Senioruniversitetet, Uppsala, 28 april 2015. Föredrag om Gender and Work av Maria Ågren.

Swe-Clarins första HS-workshop, Göteborg, 17 april 2015. Paper av Jonas Lindström, ’”Att kika in i mörkret”: Nyttan av språkteknologi för projektet Gender & Work’,

2014

Högre seminariet, Historia institutionen, Lunds universitet, december 2014. Paper av Karin Hassan Jansson, ’Hierarki, auktoritet och identitet: Arbete och skillnadsskapande i det tidigmoderna Sverige’.

The Fifth Swedish Language Technology Conference, 13 november 2014, Uppsala. Papers av Eva Pettersson och Maria Ågren & Jonas Lindström.

Humanistisk forskning till nytta & glädje: Ett symposium med föredrag för att fira 125 år med Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Uppsala 28 oktober 2014. Paper av Jonas Lindström, ”Om en snäll man – och om tusentals andra: Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige”.

Entre famille, maison et entreprise, École Française de Rome, 23-24 oktober 2014, Rom. Key note av Maria Ågren, ‘The Complexities of Work’.

Women’s work across time and place: foundations for comparisons in pre-census Europe, 11–12 september 2014, University of Glasgow. Papers av Jonas Lindström, Marie Lennersand, Rosemarie Fiebranz och Maria Ågren.

Dansk Historikermøde, 29-30 augusti 2014, Odense, session ‘Historikerens nye verkstæd - digitalisering og digital forskningsinfrastruktur’. Paper av Benny Jacobsson.

Practices and Performances Between Materiality and Morality in Pre-Modernity, 21–23 augusti 2014, Sigtuna. Paper av Karin Hassan Jansson,’Doing household, performing power: Agency, authority and space in early modern Sweden’.

Nordiska historikermötet, Joensuu 14–17 augusti 2014. Paper av Karin Hassan Jansson,’Social hierarchies and interaction: A spatial performance’.

The Berkshire Conference of Women’s and Gender History, 22-25 maj 2014, Toronto. Papers av Rosemarie Fiebranz och Maria Ågren.

Svenska Historikermötet, 8-10 maj 2014, Stockholm. Hel session tillägnad Gender and Work. Papers av Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Dag Lindström, Sofia Ling. Organiserat av Maria Ågren.

Svenska historikermötet, 8-10 maj 2014, Stockholm, session ‘Elektronisk renässans? Utmaningar och möjligheter med digitala forskningsmaterial’. Paper av Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobsson & Jonas Lindström, ’Databasen Gender and Work: Erfarenheter från de första fem åren av ett historiskt infrastrukturprojekt’.

The European Social Science History Conference, 23-26 april 2014, Wien. Session ‘Das Haus/Households in Practice I-II’. Organiserat och papers av Karin Hassan Jansson, Dag Lindström och Göran Rydén. Kommentator Maria Ågren

2013

Släktband, Sveriges Radio, 23 och 28 december 2013. Presentation av databasen GaW av Maria Ågren.

Arbetets Museum, Norrköping, 8 november 2013. Föredrag av Maria Ågren, “Långt borta och nära. Arbete och vardagsliv före år 1800”.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, SLU, 30 oktober 2013. Paper av Christopher Pihl, ’ Arbete och kunskap på 1500-talets kungsgårdar’.

Statens Historiska museum, Stockholm, 30 september 2013. Presentation av Rosemarie Fiebranz, ’Databasen GaW – att samla källor om arbete’.

International Federation for Research in Women’s History, 29 augusti-1 september 2013, Sheffield. Paper av Rosemarie Fiebranz. ‘Women as labour hikers: Gender, labour migration and the dynamics of the transition to capitalism in rural Sweden, c. 1680–1800’.

Jyväskylä universitet, 22 augusti 2013. Föredrag hållet av Maria Ågren i samband med utnämningen till hedersdoktor, “Making up people in early modern society: State formation, gender and work identities in Sweden”.

Gender in the European Town: Medieval to Modern, University of Southern Denmark, Odense, 22-25 maj 2013. Papers av Sofia Ling och Dag Lindström. Karin Hassan Jansson deltog som kommentator.

Das Haus im Kontext in Europäischer Perspektive, 5-8 mars 2013, Schloss Beuggen (Rheinfelden). Paper av  Karin Hassan Jansson, ‘Households in practice: Agency and authority in early modern Sweden‘.

Arkivcentrum, Uppsala 13 mars 2013. Föredrag av Linda Oja, ’Barnomsorg i tidigmodern tid’.

Urban Variation: Utopia, Planning and Practice, 19-22 februari 2013, Göteborg. Paper av Dag Lindström. ‘Work, households and strategies of survival: Gender division of labour in guild organized trades in Sweden, 1650-1800’.

Genushistoriska seminariet, Göteborgs universitet, 6 februari 2013. Paper presenterat av Christopher Pihl, ’Genusarbetsdelningen i 1500-talets Sverige’.

2012

Sverige och allt det andra: Det svenska 1700-talet i global belysning, konferens organiserad av Sällskapet för 1700-talsstudier, 25-26 oktober 2012, Uppsala. Papers av Erik Lindberg & Sofia Ling och Dag Lindström.

Forskningsnoden Tidigmodern kulturhistoria, 18 oktober 2012, Uppsala universitet. Presentation av Jonas Lindström, ’Gender and Work: A research project at the Department of History”.

Det X Nordiska Kvinnohistorikermötet, Bergen 9-12 augusti 2012, Paper av Karin Hassan Jansson, ‘The work and working conditions of maid servants in Early Modern Sweden’.

Gustav Vasa Seminar, Jyväskylä 7–8 June 2012. Paper av Karin Hassan Jansson, ‘Patriarchal power: Dangers and possibilities’.

Gender and Work in Early Modern Europe, Vitterhetsakademien, 10–11 maj 2012, Stockholm. Internationell konferens organiserad av Maria Ågren. Papers av Dag Lindström och Christopher Pihl.

Se material från konferensen

Uppsala universitets vänner, 4 maj 2012. Presentation av Maria Ågren & Jonas Lindström, ’Arbete förr i tiden: Varför vet vi så lite och hur kan Uppsala universitet knäcka problemet’.

2011

Svenska Historikermötet, 5-7 maj 2011, Göteborg. Paper av Benny Jacobsson, Jonas Lindström, Dag Lindström, Sofia Ling och Maria Ågren.

Riksarkivet, Stockholm, mars 2011. Projektpresentation av Dag Lindström & Maria Ågren

Gender & Work, workshop 17-18 maj 2011, Centre for Medieval and Early Modern Studies, Åbo universitet. Deltagande och papers av flertalet projektmedlemmar.

Göteborgs stadsmuseum, 9 mars 2011. Föredrag av Karin Hassan Jansson, ’Manliga grytsnokar och kvinnliga husbjörnar: kön i 1700-talets samhällsdebatt’.

För- och tidigmoderna källmaterial och deras digitalisering, Göteborgs universitet, 29-30 september 2011. Paper av Rosemarie Fiebranz, ’Databasen Gender and Work, Uppsala: att samla källor om arbete’.

2010

Research Communities and Research Infrastructures in the Humanities, workshop organiserad av European Science Foundation, Standing committee for the Humanities, Strasbourg 29-30 oktober 2010. Paper av Rosemarie Fiebranz , ‘GaW – building the Gender and Work database’.

SALT, 6 oktober 2010, Uppsala. Paper av Jonas Lindström & Joakim Nivre et.al., ’Språkteknologiska verktyg i historisk forskning’.

Women’s Work in Early Modern Europe, 23-24 september 2010, Jesus College, Cambridge. Papers av Rosemarie Fiebranz, Erik Lindberg och Dag Lindström.

Se material från konferensen

The European Social Science History Conference, 13-16 april 2010, Ghent. Deltagande av Jonas Lindström och Sofia Ling.

2009

Reconstructing the female activity rate in historical Europe, 30-31 oktober 2009, Barcelona. Paper av  Rosemarie Fiebranz & Jonas Lindström, ‘The Uppsala project on gender and work in the period 1550 to 1800: Combining a verb-oriented approach with a database-methodology’.  

Det globala mötet mellan materialitet och mentalitet, 4000 f. Kr-1600 e. Kr: globala konstanter och förändring i ett långsiktigt perspektiv, Stockholm, 26-27 September 2010. Paper av Rosemarie Fiebranz, ‘The Uppsala Gender and Work project’.

Publikationer

Studentuppsatser

Läs om våra resultat