Databasen GaW:s uppbyggnad och struktur

Icke tillgänglig illustration av det som beskrivs i textenGaW är en relationsdatabas som består av cirka 80 variabler. Av dessa beskriver drygt hälften innehållet i källtexterna. Övriga variabler beskriver varifrån källtexterna är hämtade.

Databasens grundläggande enhet är fall. Ett fall består av en källtext, det vill säga ett utdrag ur en källa, samt en uppsättning variabler och relationer varav vissa beskriver källtextens innehåll och andra ger upplysningar om den källa som texten kommer från.

Ur källtexten har information extraherats om vad någon gjort, vem som gjort det, när och var någonting gjordes, samt i vilket sammanhang. Dessa uppgifter har sedan lagrats i olika, sammankopplade tabeller, vilket gör att man kan strukturera, sammanställa och söka i materialet på en mängd olika sätt.

Läs ett fiktivt exempel

Eftersom källtexterna kommer från olika källor ges också utförlig information om varifrån ett fall är hämtat, när och var den ursprungliga källtexten tillkommit, i vilket arkiv du kan hitta originalet (inklusive detaljerade arkivreferenser) samt om vi har använt någon typ av källutgåva (tryckt eller digitaliserad) för digitaliseringen. I många fall hittar du också bilder av originalkällan i databasen.

Läs hur data har registrerats

Läs om transkriberingen i GaW

Ritning till kugghjul, 1738

Teknisk beskrivning

Databasen GaW har utvecklats åren 2008–2013, huvudsakligen med infrastrukturmedel från Vetenskapsrådet, för Uppsala universitets räkning av systemutvecklare vid Demografiska databasen, Umeå universitet.

  • Databasprogramvara: IBM DB2
  • Webbgränssnitt: Java Script
  • Applikationsserver: Glassfish
  • Webbserver: Apache