Vad är GaW?

Ett knuttimrat hus under byggnad

Gender and Work (GaW) är ett kombinerat forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Projektets syfte är att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Som en del i projektet har vi samlat in och systematiserat tusentals fragmentariska uppgifter från olika historiska källor om vad människor gjort för sin försörjning. Uppgifterna har lagrats i en unik databas som gjorts tillgänglig för forskare, studenter och allmänhet.

Vy över Slussen från Mälaren, Elias Martin

Ett mångsidigt verktyg

Databasen GaW är

  • ett hjälpmedel för att analysera historiska källor
  • en kanal för att sprida forskning
  • ett sätt att tillgängliggöra forskningsdata
  • en samling källtexter som är öppen för var och en att använda och ställa nya frågor till

Mer om hur du använder GaW

En unik databas

Databasen GaW har utvecklats speciellt för forskningsprojektet Gender and Work. Den bygger på den verbinriktade metoden. Kärnan i databasen består av källfragment som beskriver försörjningsaktiviteter, det vill säga verbfraser.

Uppgifter om vad någon har gjort har sedan kopplats till uppgifter om vem som utfört aktiviteten, när och i vilket sammanhang i en unikt utformad relationsdatabas.

I databasen kan du dessutom läsa och söka i de ursprungliga källtexter som verbfraserna kommer från. Dessa finns lagrade som digitala avskrifter i databasen. I många fall finns även bilder av originalhandskriften.

Mer om innehållet i GaW

Högar med hö och tre personer inne i S:t Nikolai kyrkoruin, Visby