Tabellresultat

Resultatet av en detaljerad sökning eller en avancerad sökning kan presenteras som en lista eller i form av en tabell. Presentationssätt väljer du genom att klicka för valt alternativ intill sökknappen uppe till höger i båda vyerna.

Totalt kan 80 olika kolumner, motsvarande 80 olika variabler, ingå i tabellen. Det är du som väljer vilka kolumner som ska visas. För att göra detta, klicka på fliken ”Tabelldesign” uppe till vänster i vyn för både detaljerad och avancerad sökning.

Välj tabellkolumn genom att dra ett variabelnamn från listan till den tomma ytan till höger under rubriken ”Tabellkolumner” (vänsterklicka på variabelnamnet, håll knappen intryckt och för muspekaren till höger, släpp knappen när den gröna rutan vid variabelnamnet visar en bock).

Du kan också välja tabellkolumner genom att högerklicka på ett variabelnamn och sedan välja ”Lägg till”.

Om du väljer att visa flera kolumner kan du byta plats på dessa genom att dra de valda variabelnamnen uppåt eller nedåt i listan.

Valet av kolumner påverkar också antalet rader i en tabell. Om du till exempel väljer att bara visa källunderlagens namn så skapas en tabell med en rad per källunderlag. Om du istället väljer att visa fallnummer skapas en tabell med en rad för varje fall. Detta är viktigt att komma ihåg ifall du baserar kvantitativa resonemang på uttag ur GaW.

Tabellen som skapas i GaW kan laddas ner som csv-fil för vidare bearbetning på din egen dator.

En tabell kan också designas med hjälp av pseudokod i avancerad sökning.

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW