Listresultat

Resultatet av en fritextsökning presenteras i form av en lista på alla fall som innehåller det eller de ord som du har sökt efter. Även en detaljerad sökning och en avancerad sökning kan resultera i en lista, men då kan du dessutom välja att presentera resultatet som en tabell.

Till vänster i listvyn finns ett sökträd som berättar i vilka variabler som sökningen gett träff, samt i vilka källunderlag. Genom att klicka i sökträdet. kan du avgränsa sökningen ytterligare

I listan till höger hittar du först en rubrikrad, som anger vilket källunderlag fallet ingår samt fallets nummer. Därefter följer en bit av källtexten. I de fall då sökordet/sökorden förekommer i källtexten markeras detta. Under källtexten visas i vilka övriga variabler sökningen resulterat i en träff.

Rubrikraderna fungerar som länkar till de enskilda fallen.

En kamera symboliserar att en bild av originalkällan finns i databasen. Genom att klicka på kameran öppnas bilden i ett annat fönster.

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW