Ladda fråga

En del frågor som skapats i detaljerad sökning eller i avancerad sökning har sparats. De kan återanvändas. För att spara egna sökfrågor måste du ha ett användarnamn i GaW och vara inloggad. Alla kan dock använda de publika frågor som finns under ”Ladda fråga”.

Sökfrågans ID-nummer fungerar som länk för att öppna frågan. Genom att klicka på länken öppnas ett redan ifyllt sökformulär, antingen i detaljerad eller i avancerad sökning. Det är möjligt att ändra i sökfrågan. Till resultatet kommer du genom att klicka på sökknappen.

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW