Detaljerad sökning

I detaljerad sökning väljer du inom vilken eller vilka variabler sökningen ska ske. Därmed kan du begränsa sökningen till de delar av databasen eller de typer av uppgifter som intresserar dig.

Exempel på begränsningar som du kan göra med hjälp av detaljerad sökning:

  • Ett visst kön
  • En viss typ av arbete
  • En bestämd period
  • Ett bestämt källunderlag

Totalt finns 79 olika variabler att välja bland. Du kan söka efter uppgifter i en variabel eller i flera.

Välj variabel genom att välja en operator (t.ex. =, < eller BETWEEN) i listrutan till höger om variabelnamnet. Välj sedan ett värde på variabeln (t.ex. ”Kön” = ”Kvinna”, ”Ålder” < ”20” eller ”Period” BETWEEN ”1600” och ”1699”). Beroende på typ av uppgift görs detta antingen genom att skriva in värdet eller genom att välja mellan givna värden.

Ta fram och dölj variabler genom att klicka på panelrubrikerna (”Aktivitet”, ”Individ”, ”Arbetskontext” o.s.v.)

En sökning i flera variabler (t.ex. ”Kön” = ”Kvinna” och ”Ålder” < ”20”) innebär att databasen söker efter fall där båda dessa villkor är uppfyllda, det vill säga där det förekommer kvinnor som är yngre än 20 år. En mer komplicerad söklogik kan användas i avancerad sökning.

Resultatet av en detaljerad sökning kan presenteras i form av en lista eller som en tabell.

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW