Avancerad sökning

Skillnaden mellan detaljerad och avancerad sökning består framför allt av att den avancerade sökningen tillåter fler kombinationer av sökord och en mer avancerad logik. De skiljer sig också åt i hur man bär sig åt, rent tekniskt, för att göra en sökning.

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW

En avancerad sökfråga kan konstrueras grafiskt eller genom att skriva in text.

Resultatet av en avancerad sökning kan presenteras i form av en lista eller som en tabell.

Konstruera en sökfråga grafiskt

Lägg till de variabler du vill söka i genom att med musen dra variabelnamnet från panelen till vänster till den tomma ytan till höger eller genom att högerklicka på ett variabelnamn och sedan välja ”Lägg till”. Ta fram dolda variabler genom att klicka på panelrubrikerna.

Välj operator och skriv in önskat värde, alternativt välj mellan givna värden.

Välj konnektiv (AND eller OR). I det första fallet ska båda sökvillkoren vara uppfyllda (eller alla, om fler än två); i det andra minst ett. Med hjälp av parenteser och negationer kan frågor med allt större komplexitet konstrueras.

Några exempel:

  • Sökningen

Kön” = ”Kvinna” AND ”Ålder” < ”20” AND ”Period” BETWEEN ”1600” och ”1699”

resulterar i alla fall som innehåller kvinnor under tjugo års ålder från perioden 1600–1699.

  • Sökningen

(”Kön” = ”Kvinna” AND ”Ålder” < ”20”) OR (”Period” BETWEEN ”1600” och ”1699”)

resulterar i alla fall som innehåller en kvinna som antingen är under tjugo år eller som kommer från perioden 1600–1699.

  • Sökningen

(”Kön” = ”Kvinna”) AND (”Ålder” < ”20”) AND –(”Period” BETWEEN ”1600” och ”1699”)

resulterar i alla fall som innehåller en kvinna under tjugo års ålder men som inte kommer från perioden 1600–1699.

Konstruera en sökfråga med text eller pseudokod

Pseudokod innebär ett slags mellanting mellan vanligt språk och SQL (Structured Query Language), ett standardiserad programspråk för att hantera data i en databas. Med pseudokod kan du både konstruera en sökfråga och designa en tabell genom att skriva in text.

I pseudokoden används kommandot WHERE för att avgränsa sökningen och SELECT för att välja vilka kolumner som ska visas i en tabell. Pseudokodens hela syntax hittar du genom att klicka på frågetecknet till höger om sökknappen.