Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet

År 1685 ställdes Anna Persdotter från den lilla byn Hälsta i Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta livet av sin man. Under den rättsprocess som följde uppkom också beskyllningar om stöld, misshandel och otrohet. Vem hade lagt arsenik i husbondens ölstop? Varför? Vem var det egentligen som bestämde i hushållet? Och vem hade haft sex med vem? 

Horet i Hälsta skildrar ett mer än 300 år gammalt autentiskt rättsfall. Med stort kunnande levandegör författarna sina huvudpersoner och sätter in händelserna i ett historiskt sammanhang. Det blir en berättelse om människorna och livet i Hälsta men också om ett stormaktstida Sverige då ordningen i hushållet vilade på Guds bud, där sex och samlevnad inte var privatsaker och där äktenskaplig otrohet – hor – var belagt med dödsstraff.

Läs förlagets information

Nedan har vi samlat en del av de dokument som ligger till grund för berättelsen.

Var ligger Hälsta?

Källor till Horet i Hälsta

Dokumenten är renskrivna och stavningen är moderniserad.

Protokoll från Snevringe häradsrätt

Handlingar från domkapitlet i Västerås

Länkar till kyrkböcker i Digitala forskarsalen

Johan och Annas hushåll i Bergs församlings husförhörslängd 1684

Johan Johanssons begravningsnotis i Kolbäcks församlingsarkiv

Anna och hennes familj köper gravplats i Bergs kyrka

Annas föräldrar skänker en ljusstake till Bergs kyrka

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

En sida ur Snevringe häradsrätts protokoll, sommartinget 1685.

Intervju med Karin Hassan Jansson

Senast uppdaterad: 2023-01-24