GaW-seminariet

Våren 2023

GaW + HASP = ?

Torsdag 27 april 10.15–12
Rum Eng 1-1060, Campus Engelska Parken, Uppsala universitet
Deltagare från GaW- och HASP-projektet (Hus och sociala praktiker i svenska städer 1650–1800) diskuterar gemensamma frågor och möjligheter att dra nytta av varandras källor. Seminariet utgår från muntliga presentationer och är på svenska.

Arbete och hälsa

Fredag 26 maj 10.15–12
Rum Eng 1-1060, Campus Engelska Parken, Uppsala universitet
Anton Runesson (SU) lägger fram texten ”De tidigmoderna hushållens hälsobegrepp”. Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 19/5 för att rekvirera texten.

Gender and working hours

Torsdag 8 juni 10.15–12
Rum Eng 1-1060, Campus Engelska Parken, Uppsala universitet
Nick Collins (PhD student, Exeter) presents parts of his ongoing research project under the heading “Using time use data to understand gender differences in working hours” (no written paper). The seminar will be in English.

För att få löpande uppdateringar om våra seminarier, följ Gender and Work Uppsala universitet på Facebook.

Senast uppdaterad: 2023-03-02