Forskningsgruppen GaW 2020–2029

Projektledare är professor Maria Ågren. En stor del av projektets finansiering är knuten till hennes position som Wallenberg Scholar och som Rådsprofessor på Vetenskapsrådet. Maria leder projektet och bedriver forskning inom projektet. Hon presenterar och representerar projektet i många internationella och nationella sammanhang, samt ansvarar för frågor om budget och finansiering.


Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson är forskningsledare. De ansvarar för projektets seminarier, workshops och möten. Huvuddelen av deras tid ägnas åt forskning inom projektet. Jonas är också huvudansvarig för vidareutvecklingen av databasen GaW.

Just nu finns fyra doktorander i projektet: Caroline Lindroth, Jezzica Israelsson, Carolina Menker och Sigrid Ejemar.

Sofia Ling är projektkoordinator. Hon ansvarar för den administrativa koordineringen av projektet och är arbetsledare för forskningsassistenter och praktikanter. Sofia arbetar också med att kvalitetssäkra innehållet i databasen. Linnea Henningsson är forskningsassistent i GaW. Hon transkriberar rättsliga källor från Västmanland och registrerar i databasen. Örjan Kardell arbetar som forskningsassistent och forskare. Örjan är huvudsakligen knuten till supplikprojektet och registrerar och indexerar suppliker riktade till länsstyrelsen i Örebro län under 1700-talet.

Som forskare i GaW-projektets andra fas har även Carl-Mikael Wærn-Carlsson, Christopher Pihl och Marie Ulväng deltagit.

Databasen Gender and Work är konstruerad av våra samarbetsparters på CEDAR vid Umeå universitet. Den har utvecklats kontinuerligt i nära samarbete med forskningsprojektet GaW och kommer snart i en ny version.
 

Samarbeten

Genom åren har GaW haft ett nära samarbete med en rad andra projekt, nationellt och internationellt. Detta är några av dem.

Senast uppdaterad: 2024-01-16