Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet

Bli doktorand i GaW

Är du intresserad av att tillämpa forskningsprojektet GaWs metoder för historiska studier av andra länder än Sverige? Nu söker Historiska institutionen, Uppsala universitet en doktorand som kommer att ingå i GaW. Sista ansökningsdag är 16 oktober.

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök här

Ett nytt källunderlag i GaW-databasen

Nu finns källunderlaget ”Västerås (Västmanland), accisrättens protokoll och handlingar 1757–1811” sökbart i GaW-databasen. Detta ger en glimt av det dataset som har registrerats under forskningsprojektet GaW:s andra fas som nu är i slutskedet. Mer data från perioden 1720 till 1880 kommer att tillgängliggöras succesivt.

Läs mer om Västerås accisrätts protokoll här.

Handskriven sida från Västerås accisrätt

Artikel om GaW i tidskriften Spaning

Tidskriften Spanings logga

I senaste numret av tidskriften Spaning kan du läsa Sofia Lings artikel om digitaliseringsprojektet Gender and Work (Nr 38-39 2023, s. 56-57). Tidskriften ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Läs Sofia Lings artikel här (pdf)

Ny ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien

Karin Hassan Jansson, forskningsledare i GaW, har valts in som ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien.

Läs mer om utnämnandet här.

Porträttfoto av Karin Hassan Jansson

Reflektioner från praktikkontoret

I ett inlägg på GaW:s blogg skriver Sigrid Ejemar om sina tio veckor som praktikant inom projektet. Hon reflekterar bland annat över hur det varit att närma sig det förflutna genom att lära sig handskriftsläsning och att studera kvinnors och mäns försörjningsaktiviteter i 1700-talets Jämtland.

Läs Sigrid Ejemars inlägg på GaW:s blogg

Sigrid Ejemar på kontoret

Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris till Jonas Lindström

Porträttfoto av Jonas Lindström

Jonas Lindström, forskningsledare för Gender and Work, tilldelas pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för sina "betydelsefulla insatser i gränsområdet mellan historia, i synnerhet arbetets historia, och digital humaniora.".

Läs mer om priset här.

Databasen snart ännu bättre

Systemutvecklare vid Umeå universitet håller för närvarande på att skapa en ny version av databasen GaW. Läs mer

Publikationer

Micke Carlsson visar hur man lägger in data i GaW

Några av källunderlagen i GaW

  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Logga - Vetenskapsrådet
  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Senast uppdaterad: 2023-09-15